Werkwijze

werkwijzeWetswinkel Landgraaf heeft iedere dinsdagavond een inloopspreekuur van 19:00 uur tot 21:00 uur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u bij ons vrijblijvend terecht met uw juridisch probleem. Voor dit bezoek hoeft u geen afspraak te maken

Onze werkwijze

Tijdens het inloopspreekuur van Wetswinkel Landgraaf worden uw juridische vragen in behandeling genomen en eventueel beantwoord. Wij beginnen altijd met een kort inleidend gesprek, waarin één van onze medewerkers uw zaak op hoofdlijnen met u bespreekt. Deze medewerker noteert uw naam en uw vraag om snel een beeld te krijgen van uw juridische vraag. Hierna mag u weer plaatsnemen in de wachtkamer, waarna uw zaak wordt toegewezen aan een tweetal medewerkers die deze verder zullen behandelen. Deze twee medewerkers zullen u dan komen ophalen voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw zaak uitvoeriger besproken. De medewerkers zullen u proberen te helpen bij uw probleem en maken afspraken met u over het verdere verloop van de zaak. In bijna alle gevallen betekent dit dat wij u binnen twee weken een advies zullen geven omtrent uw probleem of vraag. In de praktijk zullen wij bijna nooit een advies geven tijdens het intakegesprek.

Wanneer u het spreekuur bezoekt, is het voor behandeling van uw zaak van belang dat u alle relevante schriftelijke stukken meeneemt.

Eventuele kosten

De medewerkers van Wetswinkel Landgraaf zijn uitsluitend rechtenstudenten van Maastricht University die op vrijwillige basis werken. Onkosten zoals printen, reiskosten, enveloppen, etc. betalen wij van de subsidie van de Gemeente Landgraaf. Onze dienstverlening is hierdoor dan ook vrijwel gratis.

Er zijn echter ook kosten die niet door ons worden vergoed, de zogenoemde verschotten. Dit zijn externe kosten die wij voor uw zaak moeten maken. Het betreft hier de kosten voor aangetekende verzending van brieven, griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels uit de registers van de Kamer van Koophandel, etc. Deze kosten berekenen wij door aan u. Handelingen die tot verschotten leiden, worden niet ondernomen zonder uw toestemming.