Proclaimer

Wetswinkel Landgraaf is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden.

Mocht u desondanks toch iets zien dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt uw reactie e-mailen naar [email protected].

Privacy

Stichting Wetswinkel Landgraaf respecteert de privacy van haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het opstellen van juridische adviezen, en/of het voeren van gerechtelijke procedures, en/of bij conflictbemiddeling in juridische geschillen.

Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie heeft met Wetswinkel Landgraaf, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Correspondentieadres:

Stichting Wetswinkel Landgraaf

Postbus 616

6200 MD Maastricht

U kunt ook een e-mail sturen met uw verzoek naar [email protected]

Stichting Wetswinkel Landgraaf moet binnen vier weken schriftelijk op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacyreglement

Stichting Wetswinkel Landgraaf behoudt zich het recht voor dit privacyreglement aan te passen. Wijzigingen zullen tevens op deze website worden gepubliceerd.

Het privacyreglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Wetswinkel Landgraaf in haar vergadering van 12 oktober 2014.

Copyright
Alles op deze website (waaronder teksten, foto’s, illustraties, lay-out etc.) is copyright van de Wetswinkel Landgraaf.

Links naar websites van derden
Deze website verwijst naar websites die door andere partijen dan door de Wetswinkel Landgraaf worden geëxploiteerd. Wetswinkel Landgraaf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites en ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van een bezoek aan deze internetsites.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de Wetswinkel Landgraaf, via telefoonnummer 06-24243919 (alleen tijdens spreekuur) of [email protected].