Privacy

Stichting Wetswinkel Landgraaf, gevestigd aan Sun-Plein 18a 6373 LG Landgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven op deze pagina.

Toestemming geven en intrekken
Tijdens het spreekuur van Stichting Wetswinkel Landgraaf vult u een zogenaamd privacystatement in. Na het invullen van dit statement verwerken wij uw persoonsgegevens conform dit formulier. Aangezien de verwerking berust op uw toestemming, kunt u deze uiteraard ten alle tijde intrekken. Hiervoor dient u het betreffende formulier in te vullen en naar [email protected] te versturen. Wij zullen uw aanvraag dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een maximale reactietijd van vier weken.

Algemene informatie over de persoonsgegevensverwerking van Stichting Wetswinkel Landgraaf.

Contactgegevens:
Webadres: //wetswinkel-landgraaf.nl/

Bezoekadres:
Locatie: Sun-Plein 18a
Postcode: 6373 LG Landgraaf
Telefoonnummer: 06 24243919

Correspondentieadres:
Universiteit Maastricht
Stichting Wetswinkel Landgraaf
Postbus 616
6200 MD Maastricht

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Wetswinkel Landgraaf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Deze gegevens worden bewaard op het moment dat u via het contactformulier een bericht naar ons verstuurd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Wetswinkel Landgraaf verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Wetswinkel Landgraaf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Wetswinkel Landgraaf) tussen zit. Stichting Wetswinkel Landgraaf gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • WordPress
    WordPress is vrije weblog-software, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) wordt gepubliceerd. Wij gebruiken de diensten van WordPress om onze website te onderhouden.
  • Microsoft Outlook 365
    Microsoft Outlook 365 is een webgebaseerde emaildienst die wij gebruiken voor onze correspondentie met cliënten en sollicitanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Wetswinkel Landgraaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Correspondentie via onze mail voor de behandeling van zaken worden in beginsel 2 jaar in ons archief bewaard voordat deze verwijderd wordt. Wij slaan de inhoud van zaken geanonimiseerd op voor toekomstige naslag daarvan. Correspondentie via onze mail met betrekking tot sollicitatiegesprekken worden bewaard zolang de sollicitatieprocedure verloopt. Na dit traject worden deze gegevens direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Wetswinkel Landgraaf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Wetswinkel Landgraaf gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wetswinkel Landgraaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Stichting Wetswinkel Landgraaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Wetswinkel Landgraaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].