Wie zijn wij

stoepbordStichting Wetswinkel Landgraaf is in 1987 door studenten opgericht als een eerste aanspreekpunt voor minder draagkrachtige burgers met juridische problemen uit Landgraaf en omstreken. Dit kunnen problemen van verschillende aard zijn: bijvoorbeeld problemen op het gebeid van huurrecht, personen- en familierecht (echtscheiding, alimentatie etc.), sociaal zekerheidsrecht (bijstand, WW, WIA etc.), arbeidsrecht en dergelijke. Vanwege onvoldoende capaciteit vult Wetswinkel Landgraaf echter geen belasting- of huurtoeslagformulieren in.

Medewerkers van Wetswinkel Landgraaf zijn allemaal rechtenstudenten van Maastricht University en werken op vrijwillige basis. Het team bestaat uit zowel bachelor als master studenten Nederlands recht die zich willen inzetten voor de inwoners van de gemeente Landgraaf.

Wetswinkel Landgraaf beantwoordt geen juridische vragen per e-mail. Wilt u door Wetswinkel Landgraaf geholpen worden, dan kunt u het inloopspreekuur bezoeken op dinsdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur. Wij proberen u dan zo goed mogelijk van dienst te zijn. Afhankelijk van uw probleem kan dit bestaan uit het geven van advies, het opstellen van een of meerdere brieven, bemiddelen met de wederpartij, contact opnemen met en doorverwijzen naar instanties en tenslotte het procederen in kanton- en bestuurszaken.

Meer informatie over hoe Wetswinkel Landgraaf te werk gaat, kunt u terugvinden onder ‘Werkwijze’.