Naar de rechter

rechterHeeft u een dagvaarding ontvangen of wilt u zelf naar de rechter stappen? Dan kan Wetswinkel Landgraaf u wellicht bijstaan in uw procedure. Wij kunnen u namelijk kosteloos vertegenwoordigen in een procedure bij de bestuursrechter en de kantonrechter.

In bestuurszaken en kantonzaken bestaat er in Nederland geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dat betekent dat u voor deze zaken geen advocaat hoeft in te schakelen. U kunt derhalve uzelf vertegenwoordigen, maar u kunt er ook voor kiezen dat iemand anders u bijstaat, bijvoorbeeld Wetswinkel Landgraaf.

Bestuurszaken hebben altijd betrekking op de relatie tussen een (semi-)overheidsinstantie en u als burger. Het zijn zaken waarin uw wederpartij een bestuursorgaan is, zoals de gemeente (college van burgemeester en wethouders), of op nationaal niveau een minister. Bestuurszaken kunnen bijvoorbeeld gaan over de verlening of weigering van een vergunningsaanvraag.

Kantonzaken zijn alle zaken die zich afspelen binnen het huur- en arbeidsrecht en veel andere civiele zaken met een beloop van maximaal €25.000. Indien u het spreekuur bezoekt en alle relevante documenten meeneemt, zal worden bekeken of wij u in uw zaak kunnen bijstaan. Leent uw zaak zich hier niet voor, dan zullen wij u zo goed mogelijk doorverwijzen. In het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft, neemt Wetswinkel Landgraaf uw zaak niet aan.

De proceskosten (zoals griffierechten en exploitkosten) komen uiteraard voor uw rekening, maar de vertegenwoordiging door Wetswinkel Landgraaf is geheel gratis. Ook voor vragen over de gang van zaken tijdens een procedure voor de rechter, bent u uiteraard van harte welkom.