Donaties

Donaties

Wetswinkel Landgraaf is een vrijwilligersorganisatie die voor haar voortbestaan geheel afhankelijk is van subsidies, donaties en giften. 

Vind u dat u goed geholpen bent? Draagt u Wetswinkel Landgraaf een warm hart toe? Of bent u net als ons van oordeel dat iedereen toegang moet hebben tot goede en professionele rechtshulpverlening?

Steun dan Wetswinkel Landgraaf! Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat ook minder draagkrachtige burgers gedegen juridische hulpverlening krijgen.

Maak uw donatie over op rekeningnummer (IBAN) NL 66 ABNA 0564 8626 73, t.n.v. Stichting Wetswinkel Landgraaf, o.v.v. ‘Donatie’.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om tijdens uw bezoek aan Wetswinkel Landgraaf een vrijwillige donatie te doen. U kunt uw donatie deponeren in de daarvoor bestemde ‘Donatiebus’, welke u kunt terugvinden in de wachtkamer van Wetswinkel Landgraaf.